Compass Group signerte Saltpartnerskapsavtalen

Saltpartnerskapet er det første formelle partnerskapet mellom matvare- og serveringsbransjer, nærings- og bransjeorganisasjoner, forsknings- og interessemiljøer og myndigheter. Partene er likeverdige aktører og forplikter seg gjennom en intensjonsavtale.

Compass Group Norges administrerende direktør Therese Log Bergjord sitter i Helseminister Bent Høie sin Næringslivsgruppe på Matområdet og Saltpartnerskapet er en spinn-off effekt av denne gruppens arbeid.

Mandag 5. oktober ble avtalen signert og Kathinka Friis-Møller, driftsdirektør FM (i midten), signerte avtalen på vegne av Compass Group.

Saltpartnerskapets overordnete formål er å iverksette arbeidet med saltreduksjon i matvarer og servert mat. Det utarbeides veiledende mål for saltreduksjon i ulike matvaregrupper, og i serveringsbransjen arbeides det med å få ned saltinnholdet i servert mat.

At saltinntaket er dobbelt så høyt som anbefalt er utgangspunktet for at det settes i gang en felles dugnad.
 
Et høyt inntak av salt øker risikoen for høyt blodtrykk som igjen høyner risikoen for hjerte- og karsykdommer. Det er etablerte og velfungerende saltpartnerskap i både Danmark og England. Målet er 15 prosent reduksjon av saltinntaket i befolkningen innen 2018 og 30 prosent innen 2025. For å nå målet må mange aktører samarbeide.
 
Bearbeidede matvarer bidrar i snitt med 70-80 prosent av saltinntaket. Det er derfor viktig å velge matvarer og ferdigretter med lavt saltinnhold. Dessuten bør man begrense bruken av salt i matlagning og på maten.
 
Les mer om salt og saltpartnerskapet på Helsedirektoratet.no

Se også: Compass Group invitert av Helse- og Omsorgsministeren