Compass Groups datterselskaper Eurest AS og Medirest Norge AS fusjonerer

Styrene i Medirest Norge AS og Eurest AS har i felleskap besluttet sammenslåing av selskapene ved at Medirest Norge AS oppløses ved fusjon med Eurest AS med virkning fra 01.10.2015

Dette betyr ingenting for merkenavnet Medirest som vil fortsette som før, kun at kontraktspart i avtalene med helseforetakene endres.

Alle ansatte i Medirest overføres til Eurest med uendrede lønnsvilkår og rettigheter. Det overtakende selskap overtar fullt ut det overdragende selskaps forpliktelser overfor de overførte ansatte.

Styrene mener en sammenslåing vil bidra til en forenklet struktur, noe som igjen vil føre til effektivisering av drift og kostnadsbesparelser. Kundene i Medirest vil også ha en sterkere finansiell kontraktspart gjennom Eurest AS.