Lundin Norway AS tildeler forpleiningskontrakten på Edvard Grieg feltet til ESS!

Fredag 26. september signerte vi avtalen om leveranse av forpleiningstjenester på Edvard Grieg feltet med Lundin Norway AS. Varigheten på kontrakten er 4 år pluss opsjoner. Edvard Grieg feltet er lokalisert på Utsirahøyden og utreisested blir derfor Stavanger. Installasjonen har 100 sengeplasser og skal etter planen starte opp sommeren 2015.

Nå ser vi frem til å jobbe tett sammen med Lundin frem mot oppstart og ser frem til å bidra til at Edvard Grieg feltet blir en suksesshistorie for Lundin.

På bildet: Therese Log Bergjord, Adm. Direktør i ESS Support Services AS og Torstein Sanness, Adm. Direktør i Lundin Norway AS.