Anleggsvirksomhet i ESS

ESS har og har hatt ansvar for forpleiningstjenester og leirdrift ved en rekke av våre største utbyggings og industrianlegg.

Vi besitter mer enn 35 års erfaring innenfor disse feltene og selskapet har solid erfaring innenfor forskjellige konsepter og driftsformer. Vi vil etterstrebe i nært samarbeid med kunde, å hele tiden videreutvikle tjenesten med den løsning som til enhver tid er de beste og mest effektive for kunden og brukerne.