Compass Group

Compass Group er et internasjonalt konsern og verdensledende leverandør av måltidstjenester og andre supporttjenester med en omsetning på £18 milliarder. Konsernet har over 500 000 ansatte i over 50 land og leverer service i verdensklasse på 50 000 steder rundt om i verden.

I Norge drives virksomheten under merkenavnene Eurest, Eurest Services, Eurest Konferanse og Selskap, Medirest og ESS. Vi er ca. 2 200 ansatte, har 2,4 milliarder i omsetning og en landsdekkende tilstedeværelse.

ESS Support Services AS

ESS Support Services AS er en del av Compass Group i Norge, og landets ledende selskap innen offshore forpleining, anleggsforpleining og Facility Management tjenester.

ESS Support Services AS sysselsetter 750 ansatte og er etablert med kontorer i Stavanger og Bergen og Asker.

Søsterselskapene til ESS i Norge er ESS Mobile Offshore Units AS og Eurest AS. ESS Mobile Offshore Units AS er vår enhet for betjening av det mobile offshore markedet. Eurest AS leverer måltids- og andre supporttjenester til bedrifter i privat og offentlig sektor over hele landet.

 

Compass Group PLC - Compass Groups globale hjemmeside

Compass Group i Norge - Hjemmesiden til Compass Group i Norge