Facility Management

Facility Management er et samlebegrep for alle de sekundære tjenester en bedrift henter utenfra – for selv å kunne konsentrere seg om egen kjernevirksomhet.

ESS har allsidig kompetanse og lang erfaring innen håndtering av et sammensatt tjenesteomfang, hvor fokus er rettet mot å tilfredsstille kundens og brukernes behov.

Våre typiske FM-tjenester:

  • Vaktmestertjenester
  • Utvendig vedlikehold hage/anlegg
  • Vintervedlikehold
  • Sikkerhets- og resepsjonstjenester
  • Beredskap og brannvern
  • Bil- og boligadministrasjon
  • Generelle kontortjenester som for eksempel kopiering, trykking, post, varemottak,
  • budtjenester, bibliotek, dokumentadministrasjon og arkivering
  • Kantinetjenester
  • Renhold