Våre tjenester

Flere og flere bedrifter velger å sette bort sine sekundærtjenester for selv å kunne konsentrere seg om egen kjernevirksomhet.

Forpleining. Anleggsdrift. Catering, kantine & kiosk. Renhold & vedlikehold. Byggdrift & kontoradministrasjon. Resepsjon & sentralbord. Vikartjenester.

Våre kunder bør bruke tiden på å dyrke sin egen forretningsidé. De bør konsentrere seg om kjernevirksomheten i sin bedrift. Så kan vi gjøre alt det andre. Kontakt oss gjerne for en samtale om hvilke løsninger ESS kan ha for din bedrift.