Verdier

Åpenhet, tillit og integritet

Vi setter til enhver tid de høyeste etiske og profesjonelle standarder. Vi ønsker at alle våre relasjoner skal være basert på ærlighet, respekt, rettferdighet og en vilje til dialog og åpenhet.

Brenner for kvalitet

Vi gjør vårt ytterste for å levere førsteklasses mat og service, og setter vår ære i å oppnå dette. Vi tilstreber å gjenta suksesser, lære av feil og utvikle ideer, innovasjon og metoder som hjelper oss til å forbedre oss og bli markedsledende.

Vinne gjennom teamarbeid

Vi oppmuntrer til individuell eierskap, men arbeider som et team. Vi verdsetter ekspertise, individualisme og bidrag fra alle medarbidere, støtter hverandre og utveksler med glede gode erfaringer for å nå våre felles mål.

Ansvar

Vi tar ansvar for våre handlinger, individuelt og som gruppe. Hver dag forsøker vi å gi et positivt bidrag til våre kunders helse og velvære, til lokalmiljøene vi arbeider i og til den verdien vi lever i.

Vi kan

Vi inntar en forretningsmessig bevisst "vi kan" holdning til mulighetene og utfordringene vi står overfor.

 

Konkurranseforholdene i vår bransje blir stadig tettere. Klientenes ønsker og kundens holdninger og smak forandrer seg stadig, men behovene deres holder seg konstante, uansett hvor vi driver vår virksomhet.

Vi ønsker å bygge på de områdene som har gitt oss suksess, og takle utfordringene direkte, slik at vi fortsetter å vokse. På denne måten kan vi tilby et bedre produkt til våre kunder, klienter og partnere.

Vi forstår hvor viktig det er å være en god nabo i de lokalsamfunnene vi jobber innenfor. Dette oppnår vi gjennom "Compass in the Community" - et globalt initiativ med mål om å skaffe til veie penger og praktiske ressurser til veldedige formål for å støtte prosjektet og mijøtiltak i nærmiljøet.